Hello world - voláno pomocí echo

Hello world I am PHP. - voláno pomocí dvou proměných

Součet je 150
x je 150 a y je 12 - voláno pomocí fce s globální proměnnou


1 2
2 2
3 2
ukázka jak funguje lokální a statická proměnná

slovo havran má 6 znaků - ukázka spojování stringů + počítání znaků slova