Thats sick! You Fag. - vyhodí oblíbenou barvu podle proměnné barva. Pokud se barva neshoduje s nabídkami ve switchi, vyhodí tohle