První řádek Druhý řádek Třetí řádek -vypisuje po řádcích

První řádek Druhý řádek Třetí řádek -vypisuje po znacích