Název: Spojené Arabské Emiráty
Poloha: Jih Perského zálivu
Přírodní podmínky: /
Hlavní město: Abu Zabí
Ústavní zřízení: Absolutistická monarchie - prezident a pod ním 7 emírů
Průmysl: Ropa, zemní plyn, turistika
Zemědělství: /