Název: Uzbekistán
Poloha: Sousedí s Kazachstánem
Přírodní podmínky: Zasolenost půd, devastace
Hlavní město: Taškent
Ústavní zřízení: Republika
Průmysl: Bavlníkový kombajny
Zemědělství: Bavlník, čaj, ovoce