Název: Libanon
Poloha: U Středozemního moře, sousedí se Sýrií
Přírodní podmínky: Hornatá země -> prší, subtropy
Hlavní město: Bejrút
Ústavní zřízení: Republika
Průmysl: /
Zemědělství: Citrusy, ječmen, víno