Název: Turkmenistán
Poloha: U Kaspického moře
Přírodní podmínky: Karakumský kanál - zavlažování, doprava
Hlavní město: Ašchabád
Ústavní zřízení: Republika
Průmysl: Sůl - Glauberova
Zemědělství: Kůže a vlna -> koberce