Název: Všeobecná charakteristika
Poloha: Bývalé země SSSR - od roku 1991 samostatné
Přírodní podmínky: Suché stepi(hladová step), pouště a polopouště(Kyzylkum a Karakum), zasolená Taramská nížina - neúrodná, bezodtoké oblasti, kontinentální podnebí
Hlavní město: /
Ústavní zřízení: Republiky - Islám, nízká hustota zalidnění
Průmysl: Barevný rudy -> těžební, textilní
Zemědělství: Pšenice, bavlna, zelenina, chov ovcí - desertifikace