Název: Maledivy
Poloha: Ostrovy jihovýchodně od Přední Indie
Přírodní podmínky: /
Hlavní město: Male
Ústavní zřízení: Republika - hodně muslimů
Průmysl: Turismus
Zemědělství: Kokosy, ryby