Název: Izrael
Poloha: U Středozemního moře, sousedí s Libanonem
Přírodní podmínky: Vlhký subtropy
Hlavní město: Jeruzalém
Ústavní zřízení: Židovská republika od 1948
Průmysl: Diamanty (1. na světě), strojírenství
Zemědělství: Citrusy, raná zelenina