Název: Omán
Poloha: U Hormuzského průlivu
Přírodní podmínky: Hory -> srážky
Hlavní město: Maskat
Ústavní zřízení: Sultanát
Průmysl: Strategickká poloha u Hormuzskýho průlivu -> prachy za průjezd
Zemědělství: /